1930-2016

86 anyos d’a Sublevación de Chaca. Memoria ta qui alumbroron a República

Fa 86 anyos o escontento social e politico con o rechimen d’a Restauración, que tras o bipartidismo turnista se trobaba en a fase d’a ditadura de Primo de Rivera, va cristalizar en a Sublevación de Chaca.

Refirmando o Pauto de San Sebastián d’as fuerzas republicanas, estió un intento d’establir a República a traviés d’una sublevación melitar, tal e como yeran estatos tots os cambeos de rechimen en o sieglo XIX en Espanya.

Fermín Galán Rodríguez, andaluz, e Ángel García Hernández, vasco, protagonizoron a sublevación d’o Rechimento d’Infanteria Galicia, que esdivinió en alzamiento popular en partis d’a provincia de Uesca, principalment Chaca y Ayerbe.

Os aragoneses e aragonesas apoyoron de firme a proclamación d’a República, estando o principal antecendent d’o revellar popular que supuso no guaire un anyo dimpués a proclamación d’a II República.

Finalment a Sublevación no va triunfar e os martirs Galán e García estioron fusilatos. Pero a represión no va lograr parar as fuerzas nacionals, populars e progresistas qui trayioron a II Republica a o nuestro país.

A II Republica va construyir-se dende l’apoyo popular e d’as diferents nacions e rechions d’o conchunto de Espanya. Ye por ello, que Galán e García estioron durante os anyos de resistencia aintifaixista d’a Guerra Civil, héroes reivindicatos por as fuerzas democráticas e republicanas.

A nuestra historia mos ne confirma, Aragón ye tierre de luita, de movilización e de construción d’o poder popular. Recuillamos o testigo de qui mos precedioron.

Aragón, construyindo República Federal dende a movilización social.

cartel